"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie akcje akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 1 339 488 [...] akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,56% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz [...] ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu został ustalony na 3 sierpnia 2020 roku, a cena wykupu jednej akcji wynosi 9,04 zł, podano również.

W dniu wykupu akcjonariusze mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)