Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 29,87 mln euro wobec 29,55 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 41,03 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 39,46 mln euro rok wcześniej.

Przychody z tytułu wynajmu wyniosły 41,03 mln euro wobec 39,46 mln euro rok wcześniej.

"Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i przychody z tytułu usług za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wzrosły o 7 531 zł i wyniosły 177 335 zł. W ciągu tego okresu grupa zwiększyła przychody z tytułu wynajmu dzięki ukończeniu i wynajęciu budynków w kompleksie biurowym Green Heart, otwarciu centrum handlowego Ada Mall oraz biurowców Advance Business Center I i Matrix A, co zostało częściowo skompensowane sprzedażą budynku GTC White House w III kwartale 2019 r. i Neptun Office Center w IV kwartale 2019 r. o 6 406 zł. Dodatkowo przychody spadły o 8 905 zł z powodu ulgi w czynszach i opłatach z tytułu usług w wyniku restrykcji wprowadzanych przez rządy w zakresie ograniczenia działania centrów handlowych od drugiej połowy marca 2020 r w celu ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19" - czytamy w raporcie.

"Zysk netto w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. wyniósł 11 586 zł w porównaniu do 84 973 zł w 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2019 r. Spadek nastąpił głównie w wyniku spadku przychodów z tytułu wynajmu i usług, rozpoznania straty z aktualizacji wartości aktywów wysokości 26 317 zł oraz wzrostu straty z tytułu różnic kursowych netto o 22 704 zł w połączeniu ze wzrostem podatku dochodowego o 6 847 zł, na skutek dewaluacji walut i ich wpływu na wartość środków trwałych w walutach lokalnych" - czytamy dalej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)