"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk: (i) netto z działalności spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 565 592,52 zł [...] oraz (ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 469 415,66 zł [...] na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2 035 008,18 zł" - czytamy w projekcie uchwały,

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 14 grudnia 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 22 grudnia 2020 r.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2019 r. miała 261,61 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)