"Zarząd spółki podtrzymuje pierwotną rekomendację z dnia 6 marca 2020 roku i wnioskuje, aby część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 239 575 009 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, co oznacza dywidendę w kwocie 9,5 zł na każdą akcję. Łączna kwota rekomendowanej wypłaty stanowi 94% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Dom Development za 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto jako dzień dywidendy z zysku za rok 2019 zarząd proponuje ustalić 7 września 2020 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 14 września 2020 r.

"Zarząd spółki rekomenduje, aby pozostała część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 65 089 927,64 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki. Decyzja o podtrzymaniu rekomendowanej kwoty dywidendy z zysku za 2019 rok została podjęta przez zarząd po uwzględnieniu danych z ostatnich 5 miesięcy dotyczących wpływu COVID-19 na działalność i finanse spółki oraz odzwierciedla jej wysoką płynność i silny bilans" - czytamy także.

Rekomendowana dywidenda jest zgodna z polityką dywidendową Dom Development, a zarząd podtrzymuje intencję wypłacania akcjonariuszom spółki jak najwyższych dywidend przy jednoczesnym utrzymaniu silnego bilansu i wysokiej płynności, podkreśliła spółka.

"W ocenie zarządu, wysoki zwrot z kapitału własnego (ROE) spółki oraz jej grupy umożliwi utrzymanie się w czołówce spółek notowanych na GPW pod względem stopy dywidendy przy jednoczesnym przeznaczaniu części zysków na wzmocnienie jej bilansu" - podsumowano w komunikacie.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.
(ISBnews)