"Jest to pierwszy w Europie program gwarancji limitów faktoringowych o charakterze pomocowym dla przedsiębiorców. Całość działa następująco: instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringowe, czyli faktor, korzysta z gwarancji BGK, aby zabezpieczyć spłatę limitu faktoringowego udzielanego swojemu klientowi, czyli przedsiębiorcy. Innymi słowy BGK przejmuje część ryzyka, ułatwiając faktorowi opłacenie przedstawianych przez przedsiębiorcę faktur. Tym rozwiązaniem pomagamy firmom zachować płynność w czasie kryzysu i jednocześnie wspólnie z innymi uczestnikami sektora finansowego wypełniamy lukę w tym sektorze" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Europejskie instytucje rozwoju celem pobudzania przedsiębiorczości i podtrzymania płynności firm w czasie pandemii uruchomiły m.in. instrumenty pomocowe dla startupów, odbudowujące eksport, nowe programy gwarancji, rozwiązania dla turystyki.

Reklama

Jak podał BGK, belgijska instytucja finansowa PMV oferuje pożyczki dla firm zainteresowanych zwiększeniem skali działalności i startupów; francuski bank inwestycyjny - Banque publique d'investissement (Bpifrance) - wzmacnia kapitał firm z sektora MŚP oraz startupów dwoma instrumentami. Pierwszy to "Fundusz na rzecz wzmocnienia MŚP" wyposażony w prawie 100 mln euro oraz "French Tech Bridge" dysponujący 80 mln euro dla startupów.

Natomiast KfW Capital, spółka zależna niemieckiego banku KfW, oferuje instrument o nazwie "Corona Matching Facility"; Cassa depositi e prestiti (CDP), włoski bank rozwoju, przekazał włoskim bankom komercyjnym 3 mld euro na kredyty dla MŚP, podano także.

Na początku pandemii koronawirusa BGK wprowadził zmiany do gwarancji de minimis. Równie szybko zareagowali Czesi. 16 marca 2020 r. czeski bank rozwoju ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) uruchomił program COVID I.

"Poza tym CDP Group wdrożyło rozwiązania wspierające promocję włoskich marek. Wyróżnić można m.in. 1.5 mld euro gwarancji ułatwiających wypłaty pożyczek na utrzymanie płynności finansowej, 2 mld euro na ochronę ubezpieczeniową nowych linii kredytowych, które pomogą włoskim firmom w wejściu na nowe rynki oraz 500 mln euro na wsparcie włoskiego eksportu, jego odbudowę w tych krajach, w których produkty włoskie są najbardziej poszukiwane (np. Ameryka Łacińska, Afryka i Bliski Wschód). Chorwacka gospodarka w znacznej mierze bazuje na turystyce. Na podstawie 'Umowy o współpracy biznesowej dotyczącej wdrażania środków zapewniających płynność przedsiębiorcom w sektorze turystyki', podpisanej między Ministerstwem Turystyki a Chorwackim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (HBOR), HBOR może udzielać bezpośrednich, nieoprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną. Program daje dostęp do kredytów o łącznej wartości 600 mln HRK, czyli ponad 79 mln euro, które można przeznaczyć na zachowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności" - czytamy dalej.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)