"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Vivid Games postanawia o: 1) podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 429 857,31 zł, w ten sposób, że całą kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy spółki, 2) pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w części nieobjętej uchwałą nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 28 maja 2019, tj. w kwocie 28 690 932,59 zł w całości z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)