"Zysk netto spółki [...] wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321 756 000 zł [...] zostanie pozostawiony w spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale walnego.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)