Jak powiedziała MKO podczas konferencji prasowej, uczniowie z województwa mazowieckiego zaczną naukę 1 września stacjonarnie, jednak dyrektorzy szkół będą mogli wprowadzić u siebie mieszany tryb nauczania. Nastąpi to po uzyskaniu zgody ze strony odpowiedniego organu prowadzącego dla placówki i najbliższej stacji epidemiologicznej.

"Pragnę podkreślić, że to, że konkretny powiat jest objęty żółtą czy czerwoną strefą nie oznacza, że szkoły na jego terenie zostaną automatycznie objęte hybrydowym modelem nauczania. W województwie mazowieckim mamy żółtą strefę w powiecie żuromińskim i czerwoną w lipskim. Dzieci stamtąd zaczną 1 września naukę stacjonarnie, natomiast dyrektorzy będą mieli możliwość starania się o wprowadzenie modelu mieszanego" – wyjaśniła Michałowska.

Jak dodała, kuratorium mazowieckie podjęło też kroki w celu usprawnienia komunikacji służb sanitarnych ze szkołami w powiatach. "Uruchomiliśmy tzw. +czerwony telefon+, czyli bezpośredni szybki kontakt na linii służba sanitarna a dyrektor szkoły. Każdy dyrektor dostaje do najbliższego inspektora sanitarnego i w drugą stronę, tak by przepływ informacji był jak najprędszy. Zorganizowaliśmy także spotkania szkół z przedstawicielami służb sanitarnych, w mazowieckim większość z nich już się odbyła" – powiedziała.

Reklama

Kuratorium Oświaty uruchomiło również specjalny numer alarmowy, który działa także poza godzinami pracy urzędu. Ma pomóc dyrektorom w zgłaszaniu nagłych przypadków.

Michałowska zarekomendowała także, żeby to uczniowie a nie nauczyciele byli przypisani do konkretnych sal. "Jednak to dyrektor szkoły ustala plan zajęć i może tak zorganizować te zajęcia, żeby co jakiś czas uczniowie korzystali z pracowni specjalistycznych" – dodała.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił o przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podkreślił, że chociaż od 1 września podstawowym modelem funkcjonowania szkoły będzie nauka stacjonarna, to jej wzbogaceniem mogą być elementy kształcenia na odległość.

Zgodnie z wytycznymi m.in.: do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; w placówkach będą obowiązywać ogólne zasady higieny - częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk; rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi szkole i ograniczy gromadzenie się uczniów; sale lekcyjne mają być wietrzone; uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi