Zysk operacyjny wyniósł 9,13 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,65 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 16,56 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 25,01 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 7,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,17 mln zł w porównaniu z 30,74 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku 11 bit studios zanotowało blisko 50,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli 63,2% więcej niż rok wcześniej i wypracowało przeszło 25 mln zł zysku netto co oznaczało wzrost o 237%. Spółka wygenerowała 30,8 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a wartość aktywów finansowych na koniec czerwca 2020 roku (gotówki i jej ekwiwalentów, lokat bankowych oraz należności handlowych i podatkowych) wynosiła już 114,2 mln zł i była na rekordowym poziomie. Podsumowując, nigdy w ponad 10-letniej historii 11bit studios nie mieliśmy tak dobrej pierwszej połowy roku, nawet w 2018 roku, gdy swoje premiery miały gry 'Frostpunk' i 'Moonlighter'" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

11bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)