"Wszystkie akcje spółki w liczbie 25 218 422 objęte są dywidendą. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki ustaliło dzień dywidendy na 7 września 2020 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustaliło na 14 września 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

(ISBnews)