"Zwyczajne walne zgromadzenie AC SA [...] podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 18 435 588,55 zł" - czytamy w komunikacie.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,85 zł, a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 965 183, podano również.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września 2020 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 września 2020 r.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)