"MF pracuje nad projektem, by pobudzić inwestycje prywatne. Estoński CIT będzie osobnym projektem, a to będzie pakietem ustawowym. Być może rozbijemy go na dwie ustawy. Chcemy, by jesienią trafiło on Radę Ministrów. Estoński CIT będzie tu ważny - ale nie jedyny" - powiedział Patkowski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

Wcześniej podczas panelu "Finansowanie gospodarki" na EKG wiceminister zapowiedział, że jesienią MF będzie chciało przedstawić kolejne zachęty, dotyczące inwestycji prywatnych.

"Chcemy po pierwsze zachęcić do sprowadzenia inwestycji zagranicznych do Polski, jak również pobudzić krajowe inwestycje - tego będzie dotyczył pakiet" - powiedział Patkowski dziennikarzom.

Ocenił, że jeśli chodzi o uruchomienie kolejnych programów pomocowych, rząd musi się na przygotować na ich ewentualność.

Reklama

"Nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze, jeśli chodzi o wzrost stopy bezrobocia - on będzie nieco kontynuowany. Ale rząd podejmie wszystkie środki, by ten wzrost zahamować. Produkcja budowlano-montażowa w lipcu odnotowała gorsze wyniki niż w poprzednich miesiącach. Jednak ten wskaźnik będzie chyba najłatwiej utrzymać na pozytywnym poziomie, poprzez inwestycje publiczne i stad nasze nastawienie na tego typu inwestycje. Mamy instrumenty, by to robić. Ostatni wskaźnik - i on będzie trudniejszy do wykonania - to inwestycje prywatne" - wskazał wiceminister.

Jak podał kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS), nakłady brutto na środki trwałe w II kw. 2020 r. spadły o 10,9% (wobec wzrostu o 0,9% kwartał wcześniej). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł -1,8 pkt proc. (w I kwartale 2020 r. było to +0,1 pkt proc.).