Katowice, 03.09.2020 (ISBnews) - JR Holding zawarł umowę z Saule Technologies w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w terminie do 30 czerwca 2021 roku, podał JR Holding.
Umowa dotyczy wsparcia i doradztwa JR Holding w zakresie wprowadzenia Saule Technologies na GPW.
"Myślę, że zajmie to co najmniej rok. Możliwe, że będzie to przez odwrotne przejęcie lub bezpośrednio, jeśli będzie tego chciało Saule, na New Connect. Możemy zrobić emisję akcji po przejęciu lub podniesienie kapitału przed przejęciem" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Columbus Energy - spółka z portfolio JR Holding - poinformował dziś, że zainwestuje 10 mln euro w Saule Technologies i obejmie 20% akcji.
Saule Technologies to polska firma rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. Firmę założyli w 2014 r. Olga Malinkiewicz - wynalazczyni metody - oraz biznesmeni Piotr Krych i Artur Kupczunas. Obecnie Saule Technologies to zespół ponad 50 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 17 krajów. Saule Technologies przez ostatni rok, przy współpracy inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Japonii, konstruowała unikatową, pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych.
JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
(ISBnews)