"Dzisiaj firma jest w fazie dużego rozwoju. Przede wszystkim inwestujemy w R&D, a więc na dzisiaj nie mamy w planach wypłacać dywidendy. Natomiast raz na trzy lata, może raz na rok, będziemy rewidować tę politykę dywidendową" - powiedział Pawlikowski podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że obecnie grupa wraz InventionBio zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości 173 mln zł, z czego dofinansowanie to 109 mln zł. Zarząd spółki zakłada, że do końca 2020 r. wartość zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektów zwiększy się do 239 mln zł, z czego na dofinansowanie przypadnie 154 mln zł.

"Na chwilę obecną nie mamy w planach akwizycji, skupiamy się na optymalizacji wewnętrznej, zwiększaniu przychodów i współpracy z kontrahentami" - powiedział także wiceprezes.

Boruta-Zachem jest natomiast w trakcie rozmów na temat przejęcia kontroli nad InventionBio - właściciela przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy z wykorzystaniem przeznaczonych w tym cel mikroorganizmów. Obecnie spółka ma 24% udziałów InventionBio, ale planuje przejąć kontrolę nad biotechnologiczną spółką (co najmniej 60% udziałów). Władze firmy prowadzą obecnie negocjacje w sprawie warunków transakcji, w szczególności sposobu przejęcia oraz określenia ceny emisyjnej akcji serii F emitowanych przez Borutę-Zachem na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 30 lipca 2020 r. Zarząd będzie rekomendował, żeby cena emisyjna była nie niższa niż średni kurs notowania akcji spółki na rynku NewConnect z okresu co najmniej jednego miesiąca poprzedzającego dzień transakcji, który obecnie wynosi 0,82 zł.

"Nie wykluczamy, że będziemy szukali finansowania dla spółki InventionBio. Zgłaszają się fundusze zainteresowane wsparciem tej technologii. W przypadku Hub.Tech nie mamy planów emisji akcji" - dodał Pawlikowski.

Poinformował także, że spółka na razie nie opublikuje prognoz wyników finansowych, ale nie wyklucza takiego posunięcia w przyszłości.

Dziś wcześniej spółka informowała, że przyjęła plan rozwoju na lata 2020-2023, którego jednym z głównych celów jest wzrost wartości grupy kapitałowej do 1 mld USD do końca 2022 r. Jednym z głównych obszarów działalności ma być biotechnologia przemysłowa, zaś drugim filarem rozwoju grupy - segment ekokosmetyków.

Na początku września Boruta-Zachem zapowiedział przeniesienie na główny rynek GPW na przełomie 2020/2021 r., a także zmianę nazwy spółki na Hub.Tech.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)