Zysk operacyjny wyniósł 34,93 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 43,84 mln zł wobec 34,19 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 294,93 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 321,19 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 31,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 559,95 mln zł w porównaniu z 573,9 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami Grupy wyniosły 602,2 mln zł i były o 2,4% (tj. o 15 mln zł) niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na spadek przychodów z umów z klientami w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku miała przede wszystkim sytuacja związana z COVID-19, która spowodowała ograniczenia w działalności gospodarczej kontrahentów w miesiącach kwiecień-maj. Grupa Selena w pierwszym półroczu 2020 roku wygenerowała zysk netto na poziomie 31,3 mln zł wobec 20,7 mln zł zysku w analogicznym okresie roku 2019. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto Grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 5 mln zł, wobec dodatniego salda 0,04 mln zł za pierwsze półrocze roku 2019. Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych wyniosły 2,4 mln zł wobec 2,7 mln zł poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

EBITDA za okres pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wyniosła 62,6 mln zł (w tym amortyzacja: 18,6 mln zł) i była o 9,1 mln zł wyższa od wartości osiągniętej dla analogicznego okresu roku poprzedniego, wynika także z raportu.

"Grupa Selena w I półroczu 2020 roku przeznaczyła na inwestycje kwotę 14,3 mln zł. Podobnie jak rok wcześniej, prowadziła niezbędne inwestycje rozwojowe, głównie o charakterze modernizacyjnym w większości zakładów produkcyjnych. Jedną z kluczowych inwestycji jest realizowany w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej Horyzont 2020 projekt BIOMOTIVE, który ma na celu przygotowanie gruntu pod produkcję oraz sprzedaż komponentów opartych na surowcach bioodtwarzalnych, pochodzących z roślin" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 26,03 mln zł wobec 29,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)