"W roku zakończonym 31 grudnia 2019 oraz w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 wydatki kapitałowe stanowiły odpowiednio 5,5% i 6,7% przychodów netto. Grupa oczekuje, że całkowite nakłady kapitałowe wyniosą 230-270 mln zł w roku kończącym się 31 grudnia 2020 oraz 425-475 mln zł w roku kończącym się 31 grudnia 2021 i 550-650 mln zł w roku kończącym się 31 grudnia 2022. Oczekiwany wzrost inwestycji ma na celu w szczególności skupić się na rozwoju nowych magazynów grupy" - czytamy w prospekcie.

W średnim okresie grupa oczekuje, że capex będzie stanowił ok. 5% jej przychodów netto, podano także.

Reklama

Pierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW - na 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.