"Po pierwszym półroczu zakończonym 30 czerwca 2020 r. strata netto wyniosła 2,5 mln euro wobec zysku netto w wysokości 2,2 mln euro odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na tak istotną zmianę wyniku złożyły się przede wszystkim:
- spadek zysku brutto z działalności hotelowej o 3,1 mln euro w 2020 r. [...] oraz
- 2,2 mln euro zysku brutto z transakcji jednorazowej, tj. sprzedaży inwestycji deweloperskiej Apartamenty Nakielska w maju 2019 r." - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście załączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 1,54 mln euro wobec 5,82 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,89 mln euro w I półroczu wobec 23,48 mln euro rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 127,8 mln euro.

"Na spadek podstawowej wartości aktywów netto o 14,7 mln euro (10%) w stosunku do poziomu 142,5 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2019 r. złożyły się przede wszystkim następujące czynniki:
- spadek wyceny hotelu Hilton o 5,1 mln euro na dzień 30 czerwca 2020 r.;
- osłabienie złotego w stosunku do euro o 5% w pierwszej połowie 2020 r.;

Większość aktywów grupy zlokalizowana jest w Polsce i podlega raportowaniu w walucie funkcjonalnej złoty. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, ich salda przeliczono na walutę sprawozdawczą euro, co skutkowało stratą w wysokości 7,1 mln euro, wykazaną w kapitale rezerwowym z przeliczenia" - wskazał Chasey.

Komentując perspektywy spółki, Chasey napisał że rozwój pandemii koronawirusa na świecie i w Polsce wpływa na wzrost gospodarczy tego kraju.

"Doświadczenie rady dyrektorów dotyczące polskiego rynku utwierdza nas w przekonaniu, że grupa powinna niezmiennie koncentrować swoje działania na wzmacnianiu i zwiększaniu portfela nieruchomości w Polsce" - zakończył.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 14,69 mln euro wobec 2,86 mln euro zysku rok wcześniej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)