"Największa z utworzonych rezerw w wysokości 95,86 mln zł została utworzona w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie (Projekt Wilno)" - czytamy w komunikacie.

Utworzone rezerwy i odpisy będą miały ujemny wpływ na wynik finansowy Rafako w I półroczu 2020 roku.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)