Zysk operacyjny wyniósł 21,82 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,94 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 51,26 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż ogółem zanotowała w pierwszym półroczu poziom 69,9 mln zł i była wyższa o ponad 36% od sprzedaży w analogicznym okresie 2019 roku. Wynikało to głównie z dwóch przyczyn: pojawieniu się przychodów ze sprzedaży licencji w kwocie 6,4 mln zł oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży eksportowej produktów o 174%, z poziomu 5 mln zł w pierwszym półroczu 2019 do 13,8 mln zł w pierwszym półroczu 2020, z czego blisko 10 mln zł zrealizowano w II kwartale bieżącego roku. Bardzo wysoka dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej jest efektem odblokowania sprzedaży w wyniku umowy z GSK na rynkach europejskich oraz wejściem na rynek francuski w maju br." - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że sprzedaż krajowa w drugim kwartale (w ujęciu wartościowym), po dynamicznym wzroście w I kwartale w wyniku wzmożonych zakupów leków spowodowanych pandemią Covid-19, zanotowała spadek o blisko 15%. W porównaniu sprzedaży całego półrocza b. r. do I półrocza 2019, sprzedaż krajowa wzrosła o prawie 11% w ujęciu wartościowym.

"Sprzedaż głównych produktów na rynku polskim podlegała silnym miesięcznym wahaniom - podobnie jak sprzedaż całego rynku. Udziały rynkowe naszych produktów w I półroczu b. r. w porównaniu do I półrocza 2019 znacznie wzrosły, jedynie Salmex zanotował nieznaczny spadek udziału w rynku. Jednak dynamika udziału w rynku Salmexu w II kwartale 2020 w stosunku do I kwartału 2020 ponownie wykazuje trend wzrostowy. Udział kosztów sprzedaży w sprzedaży produktów spada, na co składa się efekt bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży eksportowej (gdzie wsparcie sprzedażowe leży po stronie partnerów) oraz zmniejszonej aktywności promocyjnej w okresie pandemii Covid-19" - czytamy także.

Celon Pharma poinformował, że na dzień publikacji sprawozdania, zarząd nie odnotował znaczącego wpływu pandemii COVID19 na działania operacyjne, zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym.

"Spółka prowadzi skuteczną politykę dywersyfikacji dostaw produktów niezbędnych do wytworzenia produktów na rynek polski i zagraniczny" - zaznaczono.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)