"Agencja ratingowa Fitch Ratings, w ramach rocznego przeglądu, podtrzymała wszystkie ratingi dla banku na następujących poziomach:

1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): 'A-'; perspektywa negatywna;

2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): 'F1';

3) Viability rating: 'a-';

4) rating wsparcia (Support Rating): '1';

5) długoterminowy rating na skali krajowej (National Long-term Rating): 'AA+(pol)'; perspektywa negatywna;

6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (National Short-term Rating): 'F1+(pol)'" - czytamy w komunikacie.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)