Zysk operacyjny wyniósł 3,24 mln zł wobec 28,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,55 mln zł wobec 35,35 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 619,55 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 755,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 26,36 mln zł wobec 23,38 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)