"Recykling metali nigdy nie był w centrum naszego modelu biznesowego, dlatego zakład w Zabrzu funkcjonował nieco w oderwaniu od pozostałej działalności spółki. Brak było widocznych efektów synergii. Naturalnym krokiem jest wykorzystanie okazji rynkowej i korzystna sprzedaż zakładu" - powiedział prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Zakład w Zabrzu umożliwia przetwarzanie 100 tys. ton odpadów rocznie, a w ubiegłym roku wygenerował około 1,5 mln zł przychodów i -0,3 mln zł EBITDA. Wartość zakładu w księgach rachunkowych wynosi około 9 mln zł, co oznacza, że w związku ze sprzedażą spółka zanotuje zysk.

Płatność 12 mln zł nastąpi w ratach do 31 grudnia 2021 roku i została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, wskazano również.

Grupa Mo-Bruk w pierwszym półroczu 2020 r. wypracowała 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o: 30,9%, 75,7% oraz 94,7%.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)