W pozostałym zakresie wezwanie pozostaje bez zmian, podkreślono w komunikacie.

4 września br. MaForm ogłosił wezwanie do sprzedaży 8 030 418 akcji Forte, stanowiących 33,56% kapitału spółki, po cenie 27,2 zł za sztukę.

Łącznie z 7 763 889 akcjami w kapitale zakładowym spółki, dotychczas posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego (stanowiącymi ok. 32,44% ogólnej liczbie głosów) w wyniku wezwania, wzywający zamierza osiągnąć łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, tj. 15 794 307 w kapitale zakładowym spółki uprawniających do tyluż głosów.

Zapisy przyjmowane są od 24 września do 7 października 2020 r. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 9 października 2020 r., a jej rozliczenie - 13 października 2020 r.

Podmiotem bezpośrednio kontrolującym wzywającego jest szwajcarska spółka MaForm Holding AG, która posiada ok. 90,61% udziałów w kapitale zakładowym wzywającego. Pozostałe ok. 9,39% udziałów w kapitale zakładowym wzywającego posiada Maria Florczuk, córka Macieja Formanowicza oraz Anny Formanowicz, która pełni funkcję członka zarządu w spółce. Z kolei spółka MaForm Holding AG jest kontrolowana przez Macieja Formanowicza oraz Annę Formanowicz, którzy posiadają po 50% akcji, a łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym MaForm Holding AG.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)