27 maja br. zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, 8 października oddalono to zażalenie.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)