"W ocenie zarządu spółki zwiększenie zaangażowania MaForm Holding Luxembourg w spółkę zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności spółki, wobec czego zarząd spółki postanowił zakończyć prowadzony przegląd opcji strategicznych" - czytamy w komunikacie.

W ramach przeglądu opcji zarząd przeanalizował różne możliwości i scenariusze rozwoju spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, dokonał oceny aktualnych uwarunkowań działalności i otoczenia rynkowego oraz form możliwej współpracy, przypomniano.

Jedną z rozważanych przez opcji stanowiła zmiana struktury właścicielskiej spółki. W związku z zakończeniem i rozliczeniem w dniu 13 października 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego w dniu 4 września 2020 r. przez dotychczasowego akcjonariusza - MaForm Holding Luxembourg, zwiększył on swoje zaangażowanie w spółkę i osiągnął łącznie ok. 41,01% ogólnej liczby głosów.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)