"Termin realizacji inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Jak podało w osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, przebudowywany fragment drogi o długości ok. 4 km jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Polską Grupę Energetyczną, na podstawie trójstronnego porozumienia.

"W ramach porozumienia GDDKiA będzie prowadzić prace związane z m.in. przebudową konstrukcji drogi, urządzeń ochrony środowiska, obiektów mostowych, kanalizacji deszczowej, a także sieci gazowej oraz budowę nowych kanałów technologicznych. Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie przygotował dokumentację projektową, jego zadaniem będzie też wsparcie w realizacji inwestycji w zakresie miejskiej infrastruktury technicznej, takiej jak kanalizacja sanitarna, oświetlenie, sieć wodociągowa i cieplna. Z kolei w kompetencji Polskiej Grupy Energetycznej znajduje się m.in. realizacja kablowej komunalnej linii energetycznej, linii średniego oraz niskiego napięcia. Te prace PGE zrealizuje w ramach odrębnej umowy o wartości około 2,5 mln zł" - wyliczono w komunikacie.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś, a szerokość nowej jezdni wyniesie 7 metrów. Powstaną lewoskręty na skrzyżowaniach oraz trzy nowe ronda w miejscu obecnych skrzyżowań, a także nowy most nad rzeką Brok. Przebudowane zostanie też istniejące rondo, podał też resort.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)