"Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. informuje o podjęciu 20 października 2020 roku decyzji o rewizji portfolio projektów przedklinicznych spółki. W konsekwencji spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych A2A/A2B oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności SMARCA2. Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z radą nadzorczą spółki" - podała spółka.

Podejmując decyzje zarząd kierował się analizą wyników naukowych uzyskanych podczas przeprowadzonych dotychczas prac badawczo rozwojowych oraz możliwościami rozwojowymi projektów w dalszych etapach. Przeprowadzono także analizę obecnego i spodziewanego otoczenia konkurencyjnego oraz wyników badań, które zostały opublikowane przez podmioty konkurencyjne prowadzące badania nad związkami ukierunkowanymi na wyżej wymienione cele terapeutyczne, podano także.

"Dzięki rewizji portfolio spółka będzie mogła skoncentrować zasoby osobowe oraz finansowe, w tym środki pozyskane w ramach emisji akcji serii I, na projekcie SEL120 znajdującym się obecnie w I fazie badań klinicznych i pozostałych projektach przedklinicznych oraz wyasygnować fundusze na nowo uruchamiane projekty w zakresie odkrywania i rozwoju związków celujących w mechanizmy syntetycznej letalności" - czytamy także.

Spółka rozpoczęła już pracę nad poufnymi celami białkowymi, które - w jej ocenie - mają większą szansę na stworzenie nowych, pierwszych w swojej klasie opcji terapeutycznych dla pacjentów, pomyślny rozwój przedkliniczny oraz kliniczny, jak również dają dodatkowe możliwości partneringu ze spółkami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi, podsumowano w materiale.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)