"Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych WSI z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej wysokości 3 191 512,00 zł (w tym z uwzględnieniem opłat prolongacyjnych i odsetek)" - czytamy w komunikacie.

Analogicznie w przypadku spółki IPS rozłożenie dotyczy zaległości za luty, marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej wysokości 1 739 028,00 zł oraz w przypadku Sellpro za luty, marzec, maj 2020 r. w łącznej wysokości 2 777 215,02 zł i za kwiecień 2020 r. w łącznej wysokości 863 228,00 zł.

"Zgodnie z każdą z powyższych decyzji, zobowiązania z tytułu należności podatkowych zostaną spłacone w 48 miesięcznych ratach począwszy od 16.11.2020 r. Warunkiem rozłożenia na raty jest dotrzymanie terminu płatności rat. Decyzje nie są jeszcze prawomocne, przy czym żadna ze spółek zależnych emitenta jako jedyna strona postępowania administracyjnego, nie ma zamiaru wnosić odwołania od decyzji" - czytamy dalej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)