Strata operacyjna wyniosła 0,8 mln euro wobec 1,19 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,7 mln euro wobec 1,3 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,08 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 56,31 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,34 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,55 mln euro w porównaniu z 139,57 mln euro rok wcześniej.

"Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią dopiero w lipcu udało nam się częściowo wznowić działalność we wszystkich krajach bałtyckich. Nieustannie zmieniające się zasady wyliczania wskaźników zachorowalności i różne regulacje państwowe we wszystkich krajach bałtyckich sprawiły, że nie mogliśmy wznowić lotów do większości naszych miejsc wakacyjnych. Z tych powodów mogliśmy w tym roku zaoferować wakacje tylko w kilku krajach - Grecji, Tunezji i na Cyprze. Niewątpliwie wpłynęło to na wyniki 9 miesięcy - przychody wyniosły 30,5 mln euro (w tym samym czasie w ubiegłym roku 139,6 mln euro), ponieśliśmy stratę netto w wysokości 3,7 mln euro (w analogicznym okresie w 2019 roku wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 1,3 miliona euro)" - czytamy w komentarzu zarządu do raportu.

"Aby zapewnić spółce płynność finansową i poprawić przyszłe wskaźniki efektywności, kontynuujemy realizację programu na okres kryzysu. Główne aspekty tego programu to rygorystyczna polityka oszczędnościowa, absorpcja środków pomocy publicznej, regulacja przepływów pieniężnych" - czytamy dalej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)