"Finalizujemy prace nad strategią PKN Orlen do roku 2030, jesteśmy już bardzo blisko. Zaprezentujemy ją za kilka tygodni" - powiedział Szewczak podczas wideokonferencji.

Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński dodał, że zaktualizowana strategia będzie zawierała długoletnią perspektywę nakładów inwestycyjnych koncernu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriabardzomi w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)