"Proces wyboru partnera biznesowego dla budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku nadal trwa, planujemy zakończyć go do końca roku" - powiedział Leszczyński podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że chodzi o znalezienie partnera o odpowiednim know-how i doświadczeniu przy budowie morskich farm wiatrowych, który umożliwiłby szerszą współpracę, nie tylko przy projekcie farmy na Bałtyku.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci oraz jest w trakcie procesu pozyskiwania partnera branżowego i doradcy technicznego do realizacji inwestycji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)