Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA za trzeci kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 11,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie 6,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 44,94 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży na poziomie Grupy osiągnęła poziom 50 % i była niższa o 3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 87,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,74 mln zł w porównaniu z 148 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 133,6 mln zł, w których największy udział stanowiła sprzedaż insuliny 93,5 mln zł. W porównywalnym okresie 2019 r. przychody wyniosły 151,9 mln zł, co oznacza spadek o 12%" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,26 mln zł wobec 185,04 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)