LPP podało w komunikacie, że skonsolidowane przychody w III kw. br. (sierpień-październik 2020) wyniosły 2 450 mln zł (wzrost o 5% r/r), w tym w sklepach stacjonarnych wyniosły one 1 987 mln zł (spadek o 5% r/r), a w e-commerce (online) wyniosły 463 mln zł (wzrost o 93% r/r). Marża brutto (gross margin) wyniosła 1 395 mln zł (wzrost o 2% r/r). Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 290 mln zł (spadek o 14% r/r).

Powierzchnia handlowa na koniec października 2020 roku wyniosła 1 352 tys. m2 (wzrost o 13% r/r).

W okresie I-III kw. br. grupa LPP osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5 758 mln zł (spadek o 11% r/r), zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 61 mln zł wobec 585 mln zł w I-III kw. 2019 r.

"Na koniec października 2020 roku pracowało 94% wszystkich sklepów stacjonarnych" - podano w komunikacie.

"Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu na dzień 2 października 2020 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jednocześnie zarząd informuje, że szczegółowy raport finansowy za III kw. 2020/21 zostanie opublikowany w dniu 17 grudnia 2020 r." - czytamy także.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)