"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2020 r. przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler - wyniosły około 27,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku o około 42,3%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 395 mln zł i była niższa o około 22,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim marka W.Kruk - wyniosły około 23,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku o około 4,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 259,5 mln zł i była niższa o około 5,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2020 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 55,2% i była wyższa od marży osiągniętej w październiku 2019 roku o około 1,1 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2020 wyniosła około 48,6% i była niższa o 3 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, wskazano również.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec października 2020 roku wyniosła 53 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w październiku 2019 r.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)