"Po okresie pierwszego lockdownu, patrząc, jak zachowuje się nasz portfel kredytowy, jak wyglądają obroty na rachunkach naszych klientów, na przełomie czerwca i lipca podjęliśmy decyzję, jeśli chodzi o relaksację polityki kredytowej i na dziś trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie. To widać też po udziałach rynkowych, jeśli chodzi o kredyty dla konsumentów, kredyty hipoteczne, czy kredyty dla biznesu, bardzo dobrze sprzedajemy leasing" - powiedział Mazur podczas wideokonferencji.

"Jeśli sytuacja makroekonomiczna i prognozy makroekonomiczne będą się pogarszały, będziemy dostosowywać naszą politykę kredytową. Na dziś te prognozy pokazują, że przyszły rok nie powinien być taki zły" - podkreślił.

Bank podał w raporcie kwartalnym, że na koniec września grupa kapitałowa zachowała wysoki udział w rynku kredytów na poziomie 17,6%.

Mazur poinformował, że spłaty kredytów objętych moratoriami kredytowymi wyglądają obecnie lepiej, niż wynikało z założeń banku sprzed kilku miesięcy.

"W marcu, kwietniu, kiedy widzieliśmy skalę moratoriów kredytowych, byliśmy lekko zaniepokojeni, w jaki sposób te moratoria przełożą się na przeterminowania kredytów i czy klienci, którzy te moratoria zakończą, rzeczywiście wrócą do normalnego funkcjonowania i będą te kredyty obsługiwać. Na dziś większość tych moratoriów już zapadła. Wydaje się, że rozwiązanie to było dobre i dla klientów i dla banku" - powiedział Mazur.

Poinformował, że zdecydowana większość - 95-96% klientów, którzy zdecydowali się na moratoria, wróciło już do normalnego funkcjonowania.

"Na dziś obserwujemy jeden z najniższych poziomów przeterminowań na rachunkach klientów. Jeśli sytuacja pandemiczna będzie utrzymywała się dłużej i będziemy mieć drugą falę, to będzie mieć to wpływ na przeterminowania, ale na dziś ta sytuacja wygląda dużo, dużo lepiej, niż myśleliśmy o tym parę miesięcy temu" - zaznaczył.

Bank podał w prezentacji, że wartość portfela aktywnych moratoriów kredytowych wyniosła 18,8 mld zł na koniec III kw. wobec 25,9 mld zł na koniec II kw. br.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)