Strata operacyjna wyniosła 5,23 mln zł wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,94 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 153,6 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z zamówień krajowych wyniosły 137 698 tys. zł i wzrosły o 14,5% w stosunku do III kwartału 2019 roku. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 25,14% przychodów ogółem i wyniosły 46 240 tys. zł, co stanowi wzrost o 38,65% w stosunku do przychodów uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2020 roku grupa sprzedała w sumie o 3,77% więcej opon niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba zamówień z usługą montażu spadła o 15% w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2019 roku. Na dzień 30 września 2020 roku usługa dostępna była w 1 191 warsztatach w Polsce, podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 643,9 mln zł w porównaniu z 551,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,53 mln zł wobec 9,57 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 962 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)