Strony w związku ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z umowy dokonały czynności zamknięcia transakcji opisanej w umowie, a tym samym strony dokonały czynności skutkujących przeniesieniem przez Boryszew na rzecz kupującego prawa własności 125 mln akcji imiennych Impexmetal w zamian za cenę określoną w umowie (pozostałe 65 mln akcji imiennych jest akcjami własnymi Impexmetal), przy czym wyliczenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej przez strony na 938 mln zł, o wartość m.in. długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji, podano.

"Dzisiaj zakończyliśmy transakcję sprzedaży Impexmetal Aluminium Konin, nad którą pracowaliśmy od jesieni ubiegłego roku. Pandemia rozciągnęła w czasie proces jej finalizacji z uwagi na wydłużony czas uzyskania opinii Komisji Europejskiej w sprawie zamiaru koncentracji przez Gränges AB. Jak informowaliśmy w stosownych raportach bieżących, przedmiotem sprzedaży była spółka Impexmetal S.A. z zakładem Aluminium w Koninie, natomiast pozostałe akcje i udziały, nieruchomości, wierzytelności należące do Impexmetal, w ramach dywidendy zostały przeniesione na rzecz Boryszew S.A. uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Impexmetal, które odbyło się 29 października 2020 r." - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

"Środki z transakcji przeznaczymy częściowo na spłatę zobowiązań finansowych oraz w przyszłości na inwestycje rozwojowe. Oczywiście, czas pandemii jest trudny, ale jednocześnie daje nowe możliwości. Chcemy jednak bardzo selektywnie podejmować decyzje. Sytuacja, która dotknęła światową gospodarkę, jest też w pewnym zakresie szansą, pozwalającą skorzystać z nadarzających się okazji. Będziemy przyglądać się sytuacji na rynku i podejmować kroki najbardziej korzystne dla grupy" - dodał.

Zgodnie z umową, w ramach płatności części ceny Boryszew objął 2 442 268 akcji wyemitowanych przez kupującego, stanowiących ok. 3,13% kapitału zakładowego, za równowartość 90 000 000 zł. Tym samym Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB.

27 listopada 2019 r. Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding, jako sprzedający, oraz Gränges AB, jako kupujący, zawarły przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie, tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)