Zysk operacyjny wyniósł 505,9 mln zł wobec 459 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 1 078,9 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,9% i był o 58,4 mln zł, czyli o 5,7%, wyższy od zysku EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, który wyniósł wówczas 1 020,5 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,3%. Motorem wzrostu zysku EBITDA była przede wszystkim pozytywna dynamika wzrostu przychodów, wsparta m.in. konsolidacją Grupy Interia i stabilnymi przychodami detalicznymi przy ostrożnym zarządzaniu stroną kosztową w dobie niepewności wywołanej epidemią koronawirusa" - czytamy w raporcie.

Bez uwzględnienia kosztów dotyczących COVID-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 3,3 mln zł skorygowany zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 1 082,2 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 36,0% i był o 61,7 mln zł, czyli o 6%, wyższy niż zysk EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, który wyniósł wówczas 1 020,5 mln zł przy marży skorygowanej EBITDA na poziomie 35,3%, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 003,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 892,4 mln zł rok wcześniej.

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wyniosły 1 623,8 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku i pozostały na zbliżonym poziomie wobec 1 618,3 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku pomimo wynikającej ze stanu epidemii COVID-19 silnej negatywnej presji na skalę przychodów generowanych z połączeń wykonywanych przez naszych klientów korzystających z roamingu oraz strukturalnej presji na przychody z telefonii stacjonarnej oferowanej przez Netię. Przychody hurtowe wyniosły 856,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku i wzrosły o 66,1 mln zł, czyli o 8,4%, w porównaniu z 790,5 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku. Wzrost przychodów z tytuły reklamy związany głównie z konsolidowaniem wyników Grupy Interia od lipca 2020 roku został dodatkowo wsparty przez istotny wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem wzrostu wolumenu połączeń głosowych wykonywanych w okresie epidemii COVID19, oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych" - czytamy także.

Spółka podała, że przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 20,8 mln zł, czyli o 5%, do 433,7 mln zł w III kw. 2020 roku w porównaniu do 412,9 mln zł w III kw. 2019 roku.

"W trzecim kwartale 2020 roku sprzedaż sprzętu utrzymała się na wysokim poziomie, m.in. dzięki podjętym przez nas podczas lockdownu wywołanego stanem epidemii COVID-19 wysiłkom, aby zastąpić bezpośrednią formę sprzedaży przez kanały zdalne oraz znaczącej intensyfikacji sprzedaży stacjonarnej po ponownym otwarciu od maja 2020 roku tej części naszej sieci, która była przejściowo niedostępna podczas lockdown'u." - czytamy dalej.

Koszty operacyjne wyniosły 2 494,8 mln zł w III kw. 2020 roku i były wyższe o 58 mln zł, czyli o 2,4%, wobec 2 436,8 mln zł w III kw. 2019 roku

"Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o 33,2 mln zł, czyli o 5,8%, do 609,0 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 575,8 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych kosztów rozliczeń międzyoperatorskich wynikających ze wzrostu wolumenu ruchu wychodzącego, na co wpłynęła epidemia koronawirusa. Koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji wzrosły o 11,5 mln zł, czyli o 2%, do 573,0 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 561,5 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku, co wynika głównie z intensyfikacji wydatków inwestycyjnych w trakcie 2019 roku. Koszt własny sprzedanego sprzętu wzrósł o 20,9 mln zł, czyli o 6,1%, do 361,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 340,7 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku, co koresponduje z wyższymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży sprzętu" - wynika z raportu.

Koszty kontentu spadły o 24,3 mln zł, czyli o 5,8%, do 396,7 mln zł w III kw. 2020 roku z 421,0 mln zł rok wcześniej.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 8,7 mln zł, czyli o 4,4%, do 208 mln zł w III kw. 2020 roku z 199,3 mln zł w III kw. 2019 roku, głównie w efekcie konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach, w szczególności Grupy Interia od lipca 202roku.

Cyfrowy Polsat podał, że w segmencie usług B2C i B2B na dzień 30 września 2020 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 17 840 tys., co stanowi wzrost o 3,3% w skali roku.

"Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec trzeciego kwartału 2020 roku osiągnął poziom 85%, wobec 84,5% odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 570 tys. na dzień 30 września 2020 roku, co stanowi spadek o 1,3% w stosunku do 5 644 tys. klientów rok wcześniej. Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym do poziomu 2,72 usługi na klienta), podano również.

"Udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-49 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni) dla całej Grupy Polsat wyniósł 24,6% w trzecim kwartale 2020 roku, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 0,2 p.p., oraz 23,6% w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, co stanowi spadek o 0,8 p.p. w ujęciu rocznym" - czytamy dalej.

Na polskim rynku w dalszym ciągu odnotowywane są efekty postępującej fragmentaryzacji rynku, w efekcie czego maleje oglądalność czterech głównych kanałów telewizyjnych (Polsat, TVN, TVP1 i TVP2) na korzyść sukcesywnie rosnącej oglądalności kanałów tematycznych, wyjaśniono.

"Na podstawie wstępnych estymacji Publicis Groupe szacujemy, że w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku kanały Grupy Polsat zdobyły 28,2% udziału w polskim rynku reklamy telewizyjnej wartym w tym okresie około 2,6 mld zł, natomiast w samym trzecim kwartale 2020 roku udział kanałów Grupy sięgnął 29% przy wartości rynku w tym okresie na poziomie 869 mln zł" - podsumowano.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 816,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 786,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 714,7 mln zł w porównaniu z 8 607 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 305,2 mln zł wobec 507,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)