"Wykup ww. obligacji nastąpił w wykonaniu zobowiązania spółki do dokonania przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii G w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy oraz do przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii H w dniu wypłaty odsetek za V okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie.

Uwzględniając obligacje serii G i H wykupione przez spółkę przed 9 listopada 2020 r., łączna liczba obligacji serii G i H pozostających do wykupu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 62 693 (52 134 obligacji serii G oraz 10 559 obligacji serii H), wskazano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

(ISBnews)