Wartość EBITDA wyniosła 183,6 mln zł i była o 99 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+117%), podano w komunikacie.

"Spółka w analizowanym okresie zanotowała zysk na poziomie 80,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk spółki wyniósł 21,4 mln zł (+275%) a wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 811,1 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 256,4 mln zł (+46,2%). Wartość EBITDA spółki wyniosła blisko 145 mln zł i była o 78,5 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+118,2%)" - czytam dalej.

Jak podano, na wyniki spółki i Grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat.

Spółka zastrzegła, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki zostaną przekazane w raporcie za III kw. 20 listopada 2020 r.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)