Wykonawcą ekologicznej inwestycji w rafinerii Orlen Południe było konsorcjum firm Nijhuis Industries Central Europe oraz Nijhuis Industries Technology – poinformował w listopadowym wydaniu wewnętrzny magazyn Grupy Orlen „GO!”.

„W rafinerii Orlen Południe w Trzebini została oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Prace nad inwestycją – wartą ponad 32 mln zł – trwały półtora roku. Instalacja nie tylko zapewnia bezpieczeństwo technologiczne, lecz także zamienia część kosztów związanych z oczyszczaniem na zysk w postaci ciepła ze ścieków biogazu” – oznajmił korporacyjny miesięcznik Grupy Orlen.

W artykule „Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Trzebini” wyjaśniono, że inwestycja polegała tam na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, socjalnych i wód deszczowych, a także zbiorników i pompowni do obsługi całego kompleksu. „Powstał także moduł do ścieków pochodzących z produkcji biodiesla i gliceryny z produkcją biogazu wykorzystywanego do ogrzewania” – podkreślono w informacji.

Jak podał magazyn „GO!”, w kolejnym etapie spółka Orlen Południe „planuje budowę instalacji do wytwarzania wody w oparciu o oczyszczony strumień ścieków”. „Obecnie trwają testy, które pokażą jaki poziom doczyszczenia, w jakiej ilości oraz przy jakim koszcie inwestycyjnym i eksploatacyjnym, będzie możliwy do uzyskania” – poinformowano w artykule. Wskazano przy tym, iż celem jest osiągnięcie takich parametrów wody, by ta mogła być wykorzystywana w zakładowej elektrociepłowni.

Reklama

„Pierwsze wyniki potwierdzają wysoką jakość oczyszczonego ścieku, co oznacza potencjalną możliwość zastosowania zamkniętego obiegu wody na terenie trzebińskiej rafinerii” – przekazał magazyn „GO!”. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż dzięki nowej oczyszczalni ścieków, rafineria Orlen Południe „może w całości niezależnie przeprowadzić cały proces oczyszczania”. „Osiągnięto też dużo lepszą jakość ścieków odprowadzanych do środowiska – znacznej poprawie uległa jakość wody w potoku Ropa, który przepływa przez Trzebinię” – podkreślono w artykule. Wśród ekologicznych korzyści wspomniano również o obniżeniu emisji wodoru.

„Budowa nowoczesnej oczyszczalni koresponduje z kierunkiem, w jakim zmierza rafineria w Trzebini i cały Orlen Południe, czyli w stronę biorafinerii stawiającej na ekologiczne produkty i odnawialne źródła energii” – zaznaczył wewnętrzny magazyn Grupy Orlen.

We wrześniu 2019 r. PKN Orlen poinformował, że spółka Orlen Południe „przekształca się w biorafinerię”. W zakładzie w Trzebini wmurowano wtedy kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego i zawarto jednocześnie umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu. „Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie” – ogłosił wówczas koncern. (PAP)

mb/ skr/