"Ze względu na brak możliwości oszacowania wpływu na rynek reklamy wprowadzenia kolejnych obostrzeń, spółka postanowiła nie weryfikować swoich szacunków dotyczących zmiany wartości wydatków reklamowych w Polsce przedstawionych w komentarzu zarządu do sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Według opublikowanych szacunków spółki, opartych na prognozie wartości PKB w Polsce oraz danych na temat rynku reklamy, w 2020 r. reklamodawcy ograniczą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 8% - 12% w porównaniu z 2019 r." - czytamy w raporcie finansowym spółki za III kw.

W opinii spółki, w całym 2020 r. dynamiki wydatków reklamowych w poszczególnych mediach mogą odbiegać od tych przedstawionych przez Agorę po pierwszym półroczu 2020 r.

"W trzecim kwartale 2020 r. reklamodawcy dość szybko powrócili do aktywności reklamowej w mediach elektronicznych (internet, telewizja i radio). Odbudowa wartości wydatków na reklamę w prasie i w reklamie zewnętrznej postępowała wolniej. Duże spadki były widoczne w wydatkach na reklamę kinową w związku z wprowadzonymi limitami liczby sprzedanych biletów, które negatywnie przekładały się na poziom frekwencji" - czytamy dalej.

Według spółki, w czwartym kwartale 2020 r. działania podjęte w celu zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa mogą dotknąć przede wszystkim segment reklamy zewnętrznej ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się ludności i mniejszy kontakt z przekazem reklamowym.

"W mniejszym, ale zauważalnym stopniu dotkną one też wydatki na reklamę w prasie. Podobnie jak w poprzednich kwartałach w najmniejszym stopniu negatywne skutki pandemii dla wartości wydatków reklamowych będą odczuwalne przez media elektroniczne (internet, telewizja i radio), choć tutaj także wartości wydatków na reklamę mogą ulec zmniejszeniu. Z uwagi na ponowne administracyjne zamknięcie kin od 7 listopada 2020 r. nie będą realizowane kampanie reklamowe w tym segmencie" - czytamy również.

"Jednocześnie ze względu na fakt, że trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji związanej z pandemią i jej skutki gospodarcze, powyższe założenia mogą być obarczone błędem, a ich trafność dużo mniejsza niż w okresach większej przewidywalności" - podkreśliła także spółka.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)