"Główni akcjonariusze spółki, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10%. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w dniu planowanej publikacji prospektu emisyjnego, tj. 18 listopada. Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruku do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji" - czytamy w komunikacie spółki.

Aktualnie Ginger Capital kontroluje 55,01% kapitału zakładowego Mo-Bruku, w przypadku Value FIZ jest to 43,25%.

Mo-Bruk złożył prospekt emisyjny do KNF na początku sierpnia bieżącego roku. Akcjonariusze spółki podpisali umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz Ipopema Securities w związku z transakcją.

Na początku ub. tygodnia Mo-Bruk podał, że jego główni akcjonariusze Mo-Bruku, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% w proporcji 50/50.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)