"Eksperci z PIG-PIB wesprą PGE Baltica w tym bardzo istotnym etapie realizacji inwestycji, jakim są morskie badania geologiczne. Współpraca obejmie przede wszystkim identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych. Ponadto, spółka będzie mogła liczyć na doradztwo techniczne oraz wsparcie przy gromadzeniu niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie geofizyki, geologii oraz geotechniki" - czytamy w komunikacie.

Badania geologiczne pozwolą zdefiniować warunki podłoża gruntowego panujące na obszarach morskich, na których powstaną instalacje offshore. Zebrane podczas badań dane umożliwią inwestorowi m. in. wybór odpowiednich fundamentów pod turbiny wiatrowe, które zostaną zainstalowane na zróżnicowanych pod względem geologicznym obszarach południowego Bałtyku.

"Instalacja morskich farm wiatrowych na dnie morza to złożony proces wymagający szeregu badań i analiz oraz odpowiednio przygotowanej dokumentacji. Zależy nam na tym, aby realizowana przez PGE Baltica inwestycja opierała się na najwyższej jakości danych, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Wierzymy, że dzięki wsparciu ekspertów będziemy mogli sprawnie przeprowadzić prace w zakresie geotechniki i dobrać najbardziej odpowiednie technologie offshore, co przełoży się na optymalizację procesu inwestycyjnego" - powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie.

Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji badań geologicznych na morzu m.in. oceniając próby gruntu i skał pobrane z dna Bałtyku. PIG-PIB dysponuje obecnie najnowszymi informacjami na temat budowy geologicznej polskiej części Bałtyku.

"Znajomość budowy geologicznej ma fundamentalne znaczenie przy posadowieniu obiektów budowlanych, zwłaszcza na obszarach morskich. Jakość wykonanych badań geologiczno-inżynierskich i odpowiednie rozpoznanie podłoża budowlanego warunkują sposób posadowienia, bezpieczeństwo konstrukcji oraz koszty całej inwestycji. Nasi eksperci wesprą PGE Baltica fachową wiedzą w przygotowaniu obszernej dokumentacji projektowej pod względem jej zgodności z przepisami, normami i wiedzą w zakresie projektowania, dokumentowania i prowadzenia prac geologicznych" - skomentował dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat.

Podpisanie umowy między PGE Baltica a PIG-PIB to kontynuacja współpracy nawiązanej w lutym 2020 r. Podmioty te podpisały wówczas list intencyjny, w którym zadeklarowały udział ekspertów PIG-PIB i PGE Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)