Jak czytamy w komunikacie, spółki podpisały porozumienie, które ustala zasady i tryb współpracy dotyczącej refinansowania leasingu w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców branży transportowej i przewozów autobusowych.

Jak zaznaczył wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński, refinansowanie leasingu transportu ciężkiego to jeden z czterech elementów Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez rząd po wprowadzeniu wiosennego lockdownu gospodarki, który oferuje polskim przedsiębiorcom ARP.

"Przedsiębiorcy korzystający z finansowania leasingiem środków transportu wykorzystywanego w przewozach towarowych i osobowych nadal notują problemy ze spłatą swoich zobowiązań, a dla wielu z nich możliwość karencji lub czasowego zawieszenia spłaty finansowania, często stanowi szansę na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy" - wskazał.

Dodał, że "myśląc o wsparciu polskiej gospodarki w tak wymagającym momencie, dostrzegamy konieczność stosowania niestandardowych rozwiązań, jak i różnych, dodatkowych elementów wsparcia płynności przedsiębiorców".

Reklama

"Jednym z z tych rozwiązań jest umożliwienie przedsiębiorcy przeniesienia trwających umów do ARP Leasing i tym samym skorzystanie z kolejnego, długiego okresu pełnej karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, a także wydłużenie całkowitego okresu finansowania" - wskazał.

Jak podkreślił prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński, wsparcie oferowane przez ARP Leasing w postaci refinansowania umów leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych od początku wdrożenia instrumentu w ramach Tarczy Antykryzysowej ma charakter powszechny. Dodał, że każdy przedsiębiorca spełniający kryteria wsparcia może - posiadając promesy od swoich firm leasingowych - indywidualnie wnioskować o refinansowanie poprzez portal klienta w formie elektronicznej.

"Dostrzegamy problemy jakie pojawiły się wśród niektórych klientów działających m.in. w branży transportowej i autokarowej w Polsce. W tym zakresie zapewniliśmy udogodnienia, m.in. w formie zawieszenia części kapitałowej płatności rat leasingowych, co wpisuje się także w ogół realizowanych działań antykryzysowych w naszym kraju" - powiedział szef Pekao Leasing Szymon Kamiński.

Dodał, że zawarte porozumienie rozszerza możliwości spółki i pozwala dotrzeć ze wsparciem do tych przedsiębiorców, którzy potrzebują długoterminowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.