"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PMPG wyniósł 2,3 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o ponad 2 mln zł do czego przyczyniło się rozwiązanie odpisów z tytułu operacji sprzedaży i wykupu aktywów finansowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,23 mln zł wobec 1,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,74 mln zł w I- III kw. 2020 r. wobec 35,99 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej PMPG po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 23 743 mln zł i były niższe o 34% niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego trudne warunki związane z wybuchem pandemii koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na główne źródła przychodów grupy. W związku z koniecznością sprawnej restrukturyzacji i ograniczenia kosztów związanych m.in. z wydawaniem tygodnika 'Wprost', największe spadki wpływów objęły przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy" - czytamy dalej w komunikacie.

Koszt własny sprzedaży, koszt sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu były niższe w I-III kw. br. o ok. 13,9 mln zł, tj. o 37% r/r. Wpływ na to miały przede wszystkim decyzje dotyczące zakończenia wydawania drukowanej wersji tygodnika "Wprost", redukcji kosztów wynagrodzeń, restrukturyzacji, wstrzymania działań reklamowych oraz obniżenia kosztów digitalizacji i usług programistycznych, co powinno mieć pozytywny efekt również w przyszłej działalności firmy, wskazano także.

W tym okresie przychody z reklamy w internecie wzrosły o +53%.

"Bezzwłoczna i zdecydowana reakcja na sytuację związaną z COVID-19 przyczyniła się do wdrożenia zmiany modelu biznesowego co pozwoliło na zapewnienie ciągłości działania, realizację umów utrzymaniowych i zakontraktowanych nowych projektów, a także uruchomienie nowych linii przychodowych związanych z czytelnictwem w serwisie internetowym Wprost.pl. Doprowadziło to do zwiększenia przychodów osiąganych ze sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie o +53%, tj. o 2,5 mln zł. Istotną zmianą było wdrożenie w serwisie wprost.pl paywall'a, tj. płatnej subskrypcji treści, co wpisuje się w najnowsze trendy monetyzacji mediów cyfrowych" - napisano dalej w materiale.

Dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników należących do grupy serwisów internetowych, tj. wprost.pl i dorzeczy.pl, które osiągnęły we wrześniu odpowiednio prawie 5 mln i 2,3 mln użytkowników, a łącznie 7,25 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 51% całkowitego udziału. Sam serwis wprost.pl, nr 1 w tej kategorii, osiągnął ponad 18% zasięgu wśród wszystkich polskich internautów, a dorzeczy.pl 8,2%. (za Gemius/PBI, wrzesień 2020 r.), podkreślono również.

"Przed zespołem zarządzającym PMPG i naszymi redakcjami stoi jeszcze wiele nowych wyzwań jakie stworzyła pandemia i sytuacja gospodarcza. Średni rozmiar spółki, pozwala jednak na sprawne i dynamiczne podejmowanie decyzji, dzięki czemu organizacja ma szanse wyjść z sytuacji kryzysowej mocniejsza i lepiej przygotowana do nowej rzeczywistości. Cieszę się i doceniam, że wiele osób w firmie to dostrzega i angażuje się z pozytywną energią w procesy zmian" - skomentował wyniki wydawca, założyciel i główny akcjonariusz PMPG Polskie Media Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)