Zysk operacyjny wyniósł 13,26 mln zł wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBIDA wyniósł 16,03 mln zł wobec 13,26 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,27 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 158,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 30,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 477,94 mln zł w porównaniu z 487,41 mln zł rok wcześniej.

"W prezentowanym okresie Grupa PCC Exol zrealizowała zysk EBITDA na poziomie 53,6 mln zł, który był niemal o 30% wyższy od zysku EBITDA wypracowanego w analogicznym okresie 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 30,9 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik trzech kwartałów również o 30%. Na pozytywne rezultaty wpłynęła przede wszystkim wyższa o 2,9 p.p. marża brutto na sprzedaży, która osiągnęła poziom ponad 20% przy sprzedaży porównywalnej do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to konsekwencją niższych cen surowców oraz zwiększonego zapotrzebowania w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach. Wyniki samego trzeciego kwartału 2020 r. wobec trzeciego kwartału ubiegłego roku również były znacznie lepsze. Zarówno zysk EBITDA, jak i zysk netto były wyższe od wyników analogicznego kwartału minionego roku, zysk EBITDA wyniósł 16 mln zł i był wyższy o blisko 21%, a zysk netto osiągnął poziom 9,2 mln zł i był wyższy o 51,7%" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Rafał Zdon.

Od końca trzeciego kwartału obserwowane jest ożywienie ze strony części klientów branż do zastosowań przemysłowych zwłaszcza z Europy Zachodniej, którzy częściowo wznowili swoją działalność i rozpoczęli produkcję. Równocześnie spółka obserwuje wciąż zwiększony popyt ze strony klientów będących producentami środków higieny osobistej, kosmetyków, jak i profesjonalnych detergentów oraz środków myjąco-czyszczących. Na wyniki sprzedaży, szczególnie w trzecim kwartale, wpływ miało również rozpoczęcie sprzedaży produktów z grupy kosmetyków w kolejnych europejskich krajach, rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami w zakresie sprzedaży produktów niskopiennych przeznaczonych do zmywarek, a także rozwój rynku betain w Europie Środkowo-Wschodniej, zaznaczył także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 29,33 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)