Zysk operacyjny wyniósł 5,99 mln zł wobec 6,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 411,39 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 410,54 mln zł rok wcześniej.

"Ciągle trudna sytuacja w branży stalowej miała wpływ na wyniki sprzedażowe grupy za III kwartał 2020 r. Łącznie w III kwartale 2020 r. Grupa zrealizowała sprzedaż wyrobów hutniczych w ilości ok. 51 tys. ton. Wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych zrealizowanej przez Stalprofil S.A. był wprawdzie o 47% wyższy, niż w wyjątkowo słabym II kwartale 2020 r., ale r/r wykazał spadek o 39%. Przy czym, pomijając mniejszy obrót w III kw. 2020 r. wyrobami hutniczymi związany z kontraktami gazowymi, tonaż sprzedanych przez Grupę wyrobów hutniczych do innych branż konsumujących stal był w III kw. 2020 r. niższy o ok. 3,3 tys. ton, tj. o (-8)%' - czytamy w raporcie.

Dużo lepsza sytuacja, niż w segmencie stalowym, miała miejsce w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, który uzyskał w III kwartale 2020 r. prawie 269 mln zł przychodów ze sprzedaży tj. o 57% więcej r/r., zaznaczono.

"W III kwartale 2020 r. o 65,5% r/r wzrósł wolumen sprzedaży izolowanych rur stalowych, realizowanej przez Izostal S.A. Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, Izostal S.A. posiada portfel zamówień na łączną wartość około 440 mln zł. Realizacja tych zamówień przypada na najbliższe 9 miesięcy. Około 55% z tego stanowią zamówienia posiadane z Gaz-System S.A., natomiast pozostała część to inni odbiorcy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Warto podkreślić, że segment infrastruktury systematycznie zwiększa sprzedaż na rynek poza GazSystem S.A. Przychody segmentu ze sprzedaży rur przesyłowych i izolacji do klientów innych, niż Gaz-System SA, wyniosły za 9 msc. 2020 r. 441 105 tys. zł, zatem były wyższe r/r o 59%, tj. o 163 358 tys. zł" - czytamy dalej.

W III kwartale 2020 r. o 139% r/r wzrosły przychody Grupy z tytułu usług budowy gazociągów.

"Na rynku budowy gazociągów przesyłowych Grupa posiada znaczny portfel zamówień. Według stanu na dzień 30 września 2020 r., zajmujący się w/w działalnością Oddział Stalprofil S.A. w Zabrzu, posiadał portfel zamówień łącznie na wartość około 200 mln zł, z terminami realizacji rozłożonymi na najbliższe dwa lata" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1160,74 mln zł w porównaniu z 1072,99 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności w obu segmentach wyniósł za 9 mies. 2020 r., 38 148 tys. zł, tj. o 16,7% więcej r/r, natomiast za sam III kw. 2020 r. 9 497 tys. zł, czyli o (-5,7)% mniej r/r. Zysk na działalności operacyjnej Grupy za 9 mies.. 2020 r. wyniósł 27 482 tys. zł, i był wyższy o 19% r/r. Zysk operacyjny za sam III kw. br. wyniósł 5 992 tys. zł, tj. był niższy o (-11,6)% r/r. Koszty działalności finansowej grupy kapitałowej za 9 mies. 2020 roku były wyższe od przychodów finansowych o 282 tys. zł. Koszty finansowania obcego w tym okresie wyniosły 2 453 tys. zł . W rezultacie skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Stalprofill S.A. za 9 mies. 2020 r. wyniósł 19 911 tys. zł, tj. wzrósł o 22,8%, a za sam III kw. 2020 roku wyniósł 3 970 tys. zł, wobec 3 779 tys. zł w III kw. 2019 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 10,15 mln zł wobec 8,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)