"Zakładamy, że na koniec roku nie powinniśmy mieć zapasu węgla koksującego, bo koks bardzo dobrze się sprzedaje" - powiedział wiceprezes Artur Dyczko podczas telekonferencji.

"Nie zakładamy, żebyśmy mieli jakąkolwiek ilość [zapasu] koksu na koniec IV kw., poza ilościami, które będą w portach czekać na transport" - wskazał prezes Włodzimierz Hereźniak.

Na koniec III kw. br. zapas węgla metalurgicznego (koksowego) w JSW wynosił 1 301,1 tys. ton (+152,1% r/r), zapas węgla energetycznego wynosił 1 119,2 tys. ton (+4,8%), zapas koksu sięgał 200,1 tys. ton (-47% r/r)

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)