Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26 639 040 zł brutto, czyli 1,2 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.
Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku uprawnionych jest 22 199 200 akcji na okaziciela TIM, podano.
"Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM S.A. w dniu 23 grudnia 2020 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 30 grudnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
Rada nadzorcza TIM wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez zarząd TIM, podsumowano.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)